Dekvoorwaarden


Wij vinden het leuk dat u gekozen heeft voor een dekking van onze “Lord von Asuraja”. Wij werken met een contract, zodat voor beide partijen duidelijk is welke afspraken er voor deze dekking gelden.

 

Zodra u verneemt dat de poes krols begint te worden, vinden wij het fijn om dit tijdig te horen. Zodat wij dan rekening kunnen houden met een extern bezoek (dit bezoek kan op de 1e maar is meestal op de 2e dag van de krolsheid).

 

Dekvoorwaarden Cattery de Weidelanden:  

 

De dekvoorwaarden voor een dekking met “Lord von Asuraja”, bij cattery de Weidelanden te Hoogezand, zijn als volgt:

 

1. U neemt het inentingsboekje, het dekbewijs, de testpapieren en een kopie van de erkende stamboom zelf mee,

2. De poes is geënt tegen katten en niesziekte, deze moet tenminste 2 weken oud zijn en niet ouder dan 1 jaar,

3. De poes dient recent negatief getest te zijn op FeLV en Fiv. De test mag niet ouder zijn dan 6 maanden, tenzij de poes regelmatig buiten loopt. In dat geval mag de test niet ouder zijn dan 1 maand en dient de poes na het testen binnengehouden te zijn. De test dient te zijn afgenomen na een dekking van een andere kater dan bovengenoemde dekkater. De test dient te zijn afgenomen na het laatste nest van de te dekken poes.

4. De poes is niet recent met een antivlooien middel in de nek behandeld,

5. De poes is vlo en wormvrij en vertoont geen uiterlijke ziekteverschijnselen,

6. De nagels van de poes dienen recent te zijn geknipt,

7. De eigenaar van de poes moet lid zijn van een erkende kattenvereniging en voor de nakomelingen moeten stambomen worden afgegeven,

8. Van de nakomelingen mogen geen katertjes als dekkater worden aangehouden of worden uitgezet. En er mogen geen kittens in Nederland of Duitsland worden geplaatst als fok (uitzonderingen zijn uitsluitend in overleg met de eigenaar van de dekkater, Esther van Otterloo, mogelijk). In geval van overtreding van de hiervoor genoemde voorwaarde/bepaling (zie punt 8.) is aan de bovengenoemde dekkater eigenaar, Esther van Otterloo, een boete van € 500,00 (vijfhonderd euro) verschuldigd, alsmede € 500,00 (vijfhonderd euro) voor elke nakomeling die ten gevolge van een overtreding geboren word,

 

De dekvoorwaarden voor 2 gratis herdekkingen, met “Lord von Asuraja”, binnen 6 maanden, bij cattery de Weidelanden te Hoogezand, zijn als volgt:

 

1. Als de poes het niet opgenomen heeft,

2. De zwangerschap vroegtijdig beëindigd wordt,

3. Alle kittens van de poes doodgeboren worden,

4. Als er 1 kitten geboren is of als er na 1 week 1 kitten overblijft,

5. Indien de poes na de 2 waargenomen herdekkingen door de kater niet tot resultaat leiden, dan volgt er een restitutie van 50 % van het dekgeld,

6. De herdekking is niet overdraagbaar naar een andere cattery of persoon,

7. Indien de poezeneigenaar gebruik wil maken van een herdekking dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 18 maanden te gebeuren,

8. De Katereigenaar zal proberen de kater zo lang mogelijk op te houden, doch in het geval van castratie zal 50% van het dekgeld worden gerestitueerd. Of, mocht er een andere dekkater beschikbaar zijn, die de eigenaar van de poes ook geschikt vindt, dan kan hier een dekking mee gedaan worden,

9. Mocht de poes tussentijds komen te overlijden, of om andere redenen geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot herdekking, mag binnen gestelde termijn een andere poes van dezelfde eigenaar in de plaats komen.

 

Een dekking van onze dekkater “Lord vond Asuraja” kost € 400,00, te betalen bij het brengen van de poes.

 

Lord is in 2019 getest op HCM, PKD, Felv/FIV  via echo.

 

Algemene informatie:

 

Op het moment dat u bij ons komt, laten wij u eerst de kater en zijn verblijf zien. Als het niet naar wens is, bent u vrij uw poes weer mee te nemen. Omgekeerd zijn wij als eigenaar van de dekkater ook vrij u te laten weten, dat uw poes om wat voor reden dan ook, niet door onze kater gedekt kan worden. Als u in de gelegenheid bent is het wellicht handig, om vóór de dekking gaat plaatsvinden, de dekkater bij ons thuis te komen bezoeken. Als er geen belemmeringen zijn, blijft uw poes logeren en zullen wij u laten weten hoe de dekking verloopt en wanneer de poes weer naar huis kan. Langer dan 3 à 4 dagen hoeft ze meestal niet te blijven. Als u uw poes weer ophaalt vullen we samen het eerste deel van het dekbewijs in, wat wij vervolgens ondertekenen. Deze dient u binnen 70 dagen, nadat het nestje is geboren, op te sturen naar de stamboek adjunct die voor uw ras verantwoordelijk is.